Du kan bestille ekstra videoveiledning med flere av NooAs lærere. Les mer om dette på www.nooa.no/course/videoveiledning/