Menneskene bak Campus NooA


Morten Flate Paulsen

Morten Flate Paulsen er rektor og daglig leder for Campus NooA. Han har vært professor i nettbasert utdanning på HiG, HiST og NTNU. Han var president (2010-2013) i EDEN - European Distance and E-learning Network, har arbeidet for Universidade Aberta i Portugal og ble utnevnt til Adjunct Professor ved Athabasca University i Canada. Han har en doktorgrad i voksenpedagogikk fra Pennsylvania State University.

Lærerne er engasjert på deltid. De fleste har deltatt i utviklingen av våre nettkurs og de underviser som regel i flere kurs.

Styret har ansvaret for at NooA AS drives på en forsvarlig måte.

Kvalitetsrådets mandat er å følge opp og sette fokus på kvalitet i alle ledd av vår nettbaserte utdanning.

Det internasjonale rådet består av eksperter som gir råd innen sine fagområder, miljøer og kulturer.

NooAs internasjonale partnere skal knytte kontakter, bidra til kursutvikling, markedsføre kurs og følge opp lærere og studenter i sitt språkområde.

Den skandinaviske studentkommisjonen skal gi gode råd og komme med forslag til forbedringer av NooAs kurs og tjenester.

3. Kvalitetsrådet

Alastair Creelman

Alastair CreelmanAlastair Creelman er prosjektleder ved Linnaeus universitetet i Sverige og medlem av NooAs internasjonale kvalitetsråd. Han er spesielt interessert i sosiale medier og åpne læringsressurser og han er også styremedlem i the European Foundation for Quality in E-learning.

Fred Johansen

Fred Johansen, Gjøvik University College, member of Campus NooA's quality boardFred Johansen er førstelektor ved Høgskolen i Gjøvik og medlem av NooAs kvalitetsråd.

Ramesh C. Sharma

Ramesh C. SharmaRamesh C. Sharma er Regional Director at IGNOU, Goa, India og medlem av NooAs kvalitetsråd.

Torstein Rekkedal

Professor Torstein Rekkedal is chairing Caompus NooA's quality boardProfessor Torstein Rekkedal is chairing NooA’s quality board. He was awarded Roll of Honour of the EADL in 2000 and received the ICDE Prize for life long contribution to the field of distance education in 2001. In 2003 he was conferred honorary doctor of the British Open University, and in 2008 he was granted the title Senior Fellow of EDEN.

William Diehl

William DiehlWilliam Diehl er Instructor ved Pennsylvania State University og medlem av NooAs kvalitetsråd.