Fred Johansen

Fred Johansen, Gjøvik University College, member of Campus NooA's quality boardFred Johansen er førstelektor ved Høgskolen i Gjøvik og medlem av NooAs kvalitetsråd.

» Menneskene bak Campus NooA