Møteplasser

Campus NooA har ambisjoner om å bli noe mer enn en samling nettkurs. Derfor fokuserer vi ikke bare på kursene, men også på å utvikle større nettbaserte læringsmiljøer. Privatisten, Alumniklubben, Pedagogen, Writers Lounge og Styrerommet er møteplasser som er laget med tanke på å bygge opp et faglig og sosialt læringsmiljø på tvers av kurs og fagområder.