NooA Videregående skoleByggdrifterfaget

Start i dag

Byggdrifterfaget utvikles i samarbeid med Fagakademiet. Det består av følgende fem kurs
Internkontroll og kommunikasjonByggeteknikk med materialkunnskap, Ventilasjon og elektriske anleggVarme og sanitæranlegg, og ENØK.

Nettkursene dekker teorien i Byggdrifterfaget etter læreplankode BDR3-01 med de to hovedområdene; Drift og vedlikehold og Bransjelære.

Registrer deg som bruker og meld deg på kurs.

Se hjelp til registrering og påmelding eller kontakt post@nooa.no for påmelding med faktura.

Kursikon - klikk på dette ikonet for å melde deg på kurset

Paypal - Ikonet viser at du kan melde deg på og starte kurset nå

Kursinformasjon - Klikke på disse ikonene for å lese kursbeskrivelsen