NooA Videregående skoleByggdrifterfaget

Start i dag

Byggdrifterfaget utvikles i samarbeid med Fagakademiet. Det består av følgende fem kurs
Internkontroll og kommunikasjon, Byggeteknikk med materialkunnskap, Ventilasjon og elektriske anlegg, Varme og sanitæranlegg, og ENØK.

Nettkursene dekker teorien i Byggdrifterfaget etter læreplankode BDR3-01 med de to hovedområdene; Drift og vedlikehold og Bransjelære.

Registrer deg som bruker og meld deg på kurs.

Se hjelp til registrering og påmelding eller kontakt post@nooa.no for påmelding med faktura.

Kursikon - klikk på dette ikonet for å melde deg på kurset