Menneskene bak Campus NooA


Morten Flate Paulsen

Morten Flate Paulsen er rektor og daglig leder for Campus NooA. Han har vært professor i nettbasert utdanning på HiG, HiST og NTNU. Han var president (2010-2013) i EDEN - European Distance and E-learning Network, har arbeidet for Universidade Aberta i Portugal og ble utnevnt til Adjunct Professor ved Athabasca University i Canada. Han har en doktorgrad i voksenpedagogikk fra Pennsylvania State University.

Lærerne er engasjert på deltid. De fleste har deltatt i utviklingen av våre nettkurs og de underviser som regel i flere kurs.

Styret har ansvaret for at NooA AS drives på en forsvarlig måte.

Kvalitetsrådets mandat er å følge opp og sette fokus på kvalitet i alle ledd av vår nettbaserte utdanning.

Det internasjonale rådet består av eksperter som gir råd innen sine fagområder, miljøer og kulturer.

NooAs internasjonale partnere skal knytte kontakter, bidra til kursutvikling, markedsføre kurs og følge opp lærere og studenter i sitt språkområde.

Den skandinaviske studentkommisjonen skal gi gode råd og komme med forslag til forbedringer av NooAs kurs og tjenester.2. Styret

Eivind Jørundland

Eivind JørundlandEivind Jørundland er leder for styret i Campus NooA. Han er utdannet siviløkonom og har en bredt sammensatt yrkesbakgrunn. Han har vært regionsdirektør i 7 år i Konkurransetilsynet, jobbet som nasjonal ekspert i EFTA’s Survellance Authority i Brüssel og bygget opp og ledet verdipapirforetak med fokus på salg og rådgivning. I dag er han leder for Moementum Norge AS som er et innovativt salgstreningsforetak, ved siden av flere styrelederverv.

Morten Flate Paulsen

Morten Flate Paulsen is CEO of Campus NooA

Morten Flate Paulsen er professor i nettbasert utdanning og daglig leder i Campus NooA. Han var president (2010-2013) i EDEN - European Distance and E-learning Network, har arbeidet for Universidade Aberta i Portugal og ble utnevnt til Adjunct Professor ved Athabasca University i Canada. Han har en doktorgrad i voksenpedagogikk fra Pennsylvania State University.

E-post: mfp@NooA.no

Teodor Bjerrang

Teodor BjerrangTeodor Bjerrang er medlem av styret i Campus Nooa. Han har bakgrunn som utvikler og designer tilbake i 1995 og pionerselskapet New Media Science på slutten av 90 tallet. Han startet designselskapet IXD i 2006 hvor han jobber som kreativ leder. Ved siden sitter han i dag i en rekke styrer hvor han har spesielt fokus på brukeropplevelse og bruk av design og teknologi.