Menneskene bak Campus NooA


Morten Flate Paulsen

Morten Flate Paulsen er rektor og daglig leder for Campus NooA. Han har vært professor i nettbasert utdanning på HiG, HiST og NTNU. Han var president (2010-2013) i EDEN - European Distance and E-learning Network, har arbeidet for Universidade Aberta i Portugal og ble utnevnt til Adjunct Professor ved Athabasca University i Canada. Han har en doktorgrad i voksenpedagogikk fra Pennsylvania State University.

Lærerne er engasjert på deltid. De fleste har deltatt i utviklingen av våre nettkurs og de underviser som regel i flere kurs.

Styret har ansvaret for at NooA AS drives på en forsvarlig måte.

Kvalitetsrådets mandat er å følge opp og sette fokus på kvalitet i alle ledd av vår nettbaserte utdanning.

Det internasjonale rådet består av eksperter som gir råd innen sine fagområder, miljøer og kulturer.

NooAs internasjonale partnere skal knytte kontakter, bidra til kursutvikling, markedsføre kurs og følge opp lærere og studenter i sitt språkområde.

Den skandinaviske studentkommisjonen skal gi gode råd og komme med forslag til forbedringer av NooAs kurs og tjenester.

6. Studentkommisjonen

Birgitta Sinder Wilén

Birgitta Sinder WilénBirgitta Sinder Wilén har lang erfaring fra forskning og laboratoriearbeide innen genetikk og molekylærbiologi. Nå arbeider hun som webbredaktør ved Avdelningen för kommunikation och externa relationer ved Uppsala Universitet. I tillegg har hun erfaring som nettstudent fra multimediejournalistikk, et skandinavisk samarbeidsprosjekt mellom Danmarks Medie- og Journalisthøyskole, NKI Nettstudier i Norge og Berghs School of Communication i Sverige.

Du kan også lese dette intervjuet om hennes syn på kvalitet i nettstudier.

Gunn Mjølstad

Gunn MjølstadGunn Mjølstad ble kåret til Årets nettstudent i 2011 av Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning fordi hun skilte seg ut med særdeles gode karakterer, solid gjennomføring og aktiv deltakelse i nettstudentmiljøet. Hun begynte på et treårig Bachelorstudium ved BI Nettstudier etter å ha arbeidet i en industribedrift siden hun gikk ut av videregående skole i 1993.

BI Nettstudier skriver på sine nettsider at de er: ”dypt imponert over hva Gunn har klart å oppnå gjennom egen motivasjon, initiativ til samarbeid med andre og god bruk av itslearning. Hun viser at man kan få et stort læringsutbytte som nettstudent uten tidligere erfaring med studier eller nettbasert læring”.

Kristin Vigander

Kristin ViganderKristin Vigander har takket ja til å være interimleder for kommisjonen i etableringsfasen. Hun er utdannet arkitekt, og er også Cand mag. med fransk, IKT og realfag. Hun har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier, først som matematikklærer, senere som systemkoordinator og systemutvikler. Kristins hobbyer er botanikk og naturfotgrafi som du kan se på Kristins nettflora  og i dette intervjuet kan du lese om hennes synspunkter på kvalitet i nettstudier.