NooA partners

NooA has established a network of partners in the following language areas:

Norwegian: Morten Flate Paulsen
English: Morten Flate Paulsen
Danish: Anne Fox
Spanish: Pedro Fernández
Portuguese: Maria João Spilker
German:

Please contact Morten Flate Paulsen at mfp@nooa.no if you would like to become NooA´s Swedish or French language partner

Morten Flate Paulsen

Morten Flate Paulsen

Mail: mfp@nooa.no
www.linkedin.com/in/mfpaulsen

http://twitter.com/MFPaulsen
www.slideshare.net/MortenFP
www.issuu.com/mfpaulsen

Until I started NooA, I worked for many years as director of innovation and development at NKI Nettstudier and professor of online education at the Norwegian School of Information Technology (NITH) in Norway. I'm President of the European Distance and E-Learning Network (EDEN) until 2013, and I was on the European Association for Distance Learning (EADL) R&D committee until November 2010.

In the school year 2009-2010, I worked for Universidade Aberta in Portugal. From 1999 to 2005, I was appointed Adjunct Professor, at the Athabasca University, Centre for Distance Education in Canada. I'm regional editor for IRRODL (The International Review of Research in Open and Distance Learning),  EURODL (The European Journal of Open, Distance and E-Learning) and the Asian Journal of Distance Education. I'm also on the Editorial Board of seminar.net.

I have worked with online education since 1986, and I had a central role when we designed the EKKO LMS system and established the NKI Internet College in 1987. This college was probably the first European online college, and few (if any) online colleges in the world has been longer in continouos operation. I have published many books, reports and articles about the topic. Many of my publications and presentations are available via my blog nettstudier.blogspot.com. My book Online Education and Learning Management Systems is available via www.studymentor.com.

I was the founder of The Distance Education Online Symposium (DEOS), when I worked with the American Center for the Study of Distance Education at The Pennsylvania State University. . My dissertation was on "Teaching Techniques for Computer-mediated Communication". This research included a survey of 150 online teachers in 30 countries, and I got my Doctorate of Education from Penn State  in 1998.

Anne Fox

Portrait of Anne Fox

http://www.absolutely-intercultural.com

If you are thinking of including elements of online training or courses in your company then I would be interested in getting in touch about possible collaboration. It could also be that you already have some online courses running but think that they could be run more effectively. NooA is a new learning management system based on Moodle which makes it possible to integrate the latest developments in effective learning. NooA offers personalized learning paths which also allows trainees to benefit from the social interaction which is so critical in achieving specific skills.

I have worked with elearning for many years since arriving in Denmark from the UK in 1993 and met Moodle for the first time in 2002. Moodle’s basic approach, based on social learning principles, immediately appealed to me. Since then I have experienced exemplary and not so exemplary use of Moodle, both as a course participant and as a teacher or administrator. So I believe that I know the most significant factors leading to its effective use. Basically this revolves around using social interaction tools to promote discussion.

Knowledge transfer is also of critical importance in a work environment. The line between courses, training and knowledge transfer is becoming more and more blurred. The challenge therefore lies in how to combine knowledge transfer and learning into a coherent whole. My experience shows that the newest mobile technologies, together with the new insights we have on effective learning, means that we are now uniquely well-placed to increase skill levels in an integrated way through the use of digital tools. An important aspect of knowledge transfer is that it should be ‘just in time’ and that is probably one of the biggest challenges when transforming a traditional course with its fixed dates and rhythms. But even this can now be overcome by using individual learning paths while still ensuring that there are good opportunities for discussion with fellow learners.

Here in Denmark I have used NooA’s predecessor both as a teacher and administrator. I have used it for language learning, teacher training and as a project coordination tool. So if you have a learning goal then we should talk about what NooA can offer you and your organization.

På dansk

Overvejer du at inddrage nogle online træning eller kurser i dit firma så er jeg interesseret i at tage en snak med dig om mulig samarbejde. Det kunne også være at du har nogle online kurser kørende som du synes kunne gøres endnu mere effektivt. NooA er et nyt læringssystem bygget på Moodle der gør det muligt at tage den nyeste viden om effektiv indlæring i brug. Vi tilbyder individualiseret læringsforløb som dog også får gavn af den sociale sparring som er altafgørende for at opnå udvalgte kompetencer.

Jeg har arbejdet med elæring i mange år siden jeg ankom til Danmark fra England i 1993 og mødte Moodle første gang i 2002. Dens grundlæggende tilgang, baseret på sociale læringsprincipper, appellerede til mig med det samme. Siden da har jeg oplevet både dårlig og eksemplarisk brug af Moodle både som kursist og som lærer eller administrator. Jeg mener derfor at jeg har styr på de faktorer som fører til dens effektive brug. Det handler stort set om at bruge sociale værktøjer til at fremme livlige diskussioner. I et arbejdsmiljø er videndeling også vigtigt. Grænsen mellem kurser, træning og videndeling bliver mere or mere opløst.  Udfordring ligger derfor i, hvordan man kan knytte videndeling og uddannelse i en sammenhængende helhed. Min erfaring viser at de nyeste mobile teknologier sammen med de indsigter vi nu har om effektiv læring betyder at vi er meget velplaceret til at øge kompetencer på en integreret måde med hjælp af de digitale værktøjer. En vigtig del af videndeling er at det skal være ’Just in Time’ og det er nok det som kan give problemer hvis man skal overføre sin viden fra et traditionelt kursus med sine fast datoer og rytmer. Men dette sidste problem er også ved at være løst ved at give individuelle læringsruter som også indeholder gode muligheder for sparring med sine medkursister.

Her i Danmark har jeg brugt NooAs forgænger som underviser såvel som administrator. Jeg har brugt det til sprogundervisning, efteruddannelse af lærer og til at styre forskellige europæiske projekter. Har du et læringsmål der skal opnås så kunne vi tage en snak om hvad NooA kan tilbyde dig og dit firma.

Pedro Fernández

Picture of Pedro

 

 

 

 

 

 

Mail: pfmichels@gmail.com
LinkedIn

After more than 20 years of experience in teaching German as a foreign language to Spanish and Catalan students in the area of Barcelona, I became more and more interested in the possibilities of the Internet for teaching and learning. I took a master course in e-learning and techno-pedagogical design and started designing and implementing different kinds of courses, from blended teacher training workshops to fully virtual language courses. Soon I understood that online communication and collaboration as key elements for flexible and effective learning, the application of state of the art pedagogical approaches and the integration of an ever increasing number of very useful Web-tools help to shift from individualized learning routines in front of a computer screen towards engaging and motivating experiences in effective learning communities. After years of experimenting with different learning management systems, a large number of Web 2.0 tools and a variety of teaching and learning contexts I can positively say that thoroughly designed online courses that into account the possibilities and the limitations of virtuality and make a sound use of pedagogical approaches can lead to meaningful and effective learning.

NooA provides the expertise and the technological framework for a successful online-implementation of your courses. I would be happy to help you developing your online course projects and accompany you through the process of implementation and delivery on our MOODLE platform.

En español

Después de más de 20 años de experiencia en la enseñanza del alemán como lengua extranjera a estudiantes españoles y catalanes en el área de Barcelona, empecé a desarrollar un fuerte interés en las posibilidades de Internet en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, especialmente motivado por las posibilidades de colaboración y comunicación en línea y y por el número cada vez mayor de herramientas virtuales muy útiles. Tomé un Máster en diseño tecnopedagógico y e-learning y comencé a diseñar e implementar diferentes tipos de cursos, desde talleres de capacitación de formadores bimodales hasta cursos de idiomas totalmente virtuales. Después de años de experimentar con diferentes entornos virtuales de aprendizaje, un gran número de herramientas Web 2.0 y una variedad de contextos formativos creo firmemente que cursos virtuales bien diseñados que tengan en cuenta las posibilidades y las limitaciones de la virtualidad y aplican de forma racional los enfoques pedagógicos más actuales pueden conducir a un aprendizaje claramente significativo y eficaz.

NooA proporciona la experiencia y el marco tecnológico para una implementación exitosa de sus cursos en un entorno virtual de aprendizaje. Estaría encantado de ayudarle a desarrollar sus proyectos de curso en línea y de acompañarle en el proceso de implementación a través de nuestra plataforma MOODLE.

Maria João Spilker

Maria Spilker

Mail: MJSpilker@gmail.com
LinkedIn

My professional career began in the 90s when I got my degree in Business Management at the Johann Wolfgang von Goethe University in Frankfurt, Germany, with specialization in Informatics applied to Management. For more than 10 years I worked as a freelancer ICT Trainer for several institutions, mainly at the Volkshochschule Frankfurt.

At the turn of the century I got more and more interested in eLearning and accomplished a specialization as a Tele-Tutor and Tele-Coach at the University of Paderborn, Germany. Since then I am fascinated by the interaction between pedagogy and technology, learning and teaching mediated through technologies, namely the Web 2.0.

Over the last years I have worked with a number of Portuguese and Brazilian universities, but also with organizations supplying vocational education and training, specially implementing (e)learning in workplace. The range of functions assumed has varied from consulting, administration of e-Learning platforms, instructional design and e-moderation (following the Gilly Salmon’s 5-Phases Model).

NooA is based on the Learning Management System Moodle that I´ve been using since 2005. As a member of the Portuguese and Brazilian Moodle Community, I also co-organized the two Moodle-Meetings in 2007 and 2008 in Portugal. In my point of view Moodle is a flexible platform which allows the design of courses taking into account different pedagogical strategies.

It is always a challenge and a pleasure to create from scratch new e-/b-learning projects and courses and to go along with tutoring or moderating them.

Em português

A minha carreira profissional começou na década de 90 a quando do término da minha licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Johann Wolfgang von Goethe, em Francoforte, Alemanha, com especialização em Informática Aplicada à Gestão. Durante mais de 10 anos colaborei com várias instituições, principalmente no Volkshochschule Frankfurt, como formadora freelancer na área das.

Tendo vindo a desenvolver um grande interesse pela temática Educação a Distância e e-learning, realizei e terminei com sucesso uma certificação como Tele-Tutor e Tele-Coach da Universidade de Paderborn, Alemanha. Desde então, sou fascinada pela interação entre pedagogia e tecnologia, ensino e aprendizagem mediado por tecnologias, nomeadamente a Web 2.0.

Nos últimos anos tenho colaborado com universidades portuguesas e brasileiras, mas também com organizações que fornecem ensino e formação profissional, especialmente na implementação de projetos de formação e desenvolvimento de competências no local de trabalho. A gama de funções assumidas incluiu consultoria, administração de plataformas de e-Learning, desenho instrutucional e e-moderação (seguindo o 5-Fases Modelo de Gilly Salmon).

NooA é baseado no sistema de gestão de aprendizagem Moodle o qual tenho usado desde 2005. Como membro da comunidade portuguesa e brasileira do Moodle, coorganizei os dois Moodle Encontros realizados em Portugal, em 2007 e 2008. No meu ponto de vista, Moodle é uma plataforma flexível que permite a conceção de cursos, tendo em consideração diferentes estratégias pedagógicas.
É sempre um desafio e um prazer, criar e implementar de raiz novos projetos e cursos em regime de e-/b-learning, e em seguida assumir a tutoria ou moderação dos mesmos.

 

Sist endret: Thursday, 10. January 2013, 22:40