Menneskene bak Campus NooA


Morten Flate Paulsen

Morten Flate Paulsen er rektor og daglig leder for Campus NooA. Han har vært professor i nettbasert utdanning på HiG, HiST og NTNU. Han var president (2010-2013) i EDEN - European Distance and E-learning Network, har arbeidet for Universidade Aberta i Portugal og ble utnevnt til Adjunct Professor ved Athabasca University i Canada. Han har en doktorgrad i voksenpedagogikk fra Pennsylvania State University.

Lærerne er engasjert på deltid. De fleste har deltatt i utviklingen av våre nettkurs og de underviser som regel i flere kurs.

Styret har ansvaret for at NooA AS drives på en forsvarlig måte.

Kvalitetsrådets mandat er å følge opp og sette fokus på kvalitet i alle ledd av vår nettbaserte utdanning.

Det internasjonale rådet består av eksperter som gir råd innen sine fagområder, miljøer og kulturer.

NooAs internasjonale partnere skal knytte kontakter, bidra til kursutvikling, markedsføre kurs og følge opp lærere og studenter i sitt språkområde.

Den skandinaviske studentkommisjonen skal gi gode råd og komme med forslag til forbedringer av NooAs kurs og tjenester.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

A

Alastair Creelman

Alastair CreelmanAlastair Creelman er prosjektleder ved Linnaeus universitetet i Sverige og medlem av NooAs internasjonale kvalitetsråd. Han er spesielt interessert i sosiale medier og åpne læringsressurser og han er også styremedlem i the European Foundation for Quality in E-learning.

Ann Michaelsen

Ann MichaelsenAnn Michaelsen er studieleder og lærer i engelsk på Sandvika videregående skole. Bloggen hennes heter Teaching using web 2.0.

Anne Anmarkrud Lier

Anne Anmarkrud LierAnne Anmarkrud Lier er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no). Hun har utdanning innen reiseliv, økonomi og geografi fra Høgskolen i Lillehammer. Hun har utviklet reiselivsrettede kurs og veiledningsmateriell. Fagområdet hennes er allsidig innen reiseliv, med erfaring fra markedsanalyser, markedsundersøkelser, nettverksprosjekter og forretningsplaner. Hun er videre engasjert i områdeanalyser og ulike reiselivsrelaterte prosjekter for bedrifter og destinasjoner. Hun er opptatt av kunnskapsdeling, at norsk reiselivsnæring skal lykkes og at de gode eksemplene blir løftet frem.

Anne Fox

Anne Fox

Anne Fox er NooAs partner i Danmark. Hun har arbeidet med e-læring siden hun kom til Danmark fra England i 1993 og med Moodle siden 2002.

E-post: annef@annefox.eu

Annemette Fogh

Annemette Fogh teaches writing courses at Campus NooAAnnemette Fogh underviser i engelskspråklige skrivekurs på Campus NooA. Hun er også oversetter av kunstfaglige og skjønnlitterære tekster, forfatter, skribent og foreleser.

Arne selland

Arne SellandArne Selland (www.eaglekc.com) har PMI Master Certificate og Prince2 Certificate innen prosjektledelse. Han har jobbet over 25 år som senior prosjektleder i både store og små prosjekter innen offentlig og privat sektor. Han har utviklet kurs og vært foredragsholder hos flere store leverandører av PMI kurs. Han har også implementert Project Management Office og prosjekthåndbok hos flere store bedrifter i Norge.

B

Birgitta Sinder Wilén

Birgitta Sinder WilénBirgitta Sinder Wilén har lang erfaring fra forskning og laboratoriearbeide innen genetikk og molekylærbiologi. Nå arbeider hun som webbredaktør ved Avdelningen för kommunikation och externa relationer ved Uppsala Universitet. I tillegg har hun erfaring som nettstudent fra multimediejournalistikk, et skandinavisk samarbeidsprosjekt mellom Danmarks Medie- og Journalisthøyskole, NKI Nettstudier i Norge og Berghs School of Communication i Sverige.

Du kan også lese dette intervjuet om hennes syn på kvalitet i nettstudier.

Bodil Eide

Bodil EideI am an artist and art teacher from Norway. I live in Portugal give classes on drawing, art practice and creativity. I work with my husband Paulo, and we create our own courses directed to students, teachers, young artists, or anyone interested in creativity. We are part of an international community of artists who work and study together under the tutoring of the artist duo Rosenclaire; Rose Shakinovsky and Claire Gavronsky, in Italy. I have my art teachers training from them, and have gone through their thorough pedagogical training in teaching beginning drawing, painting and sculpture, as well as creative processes. Paulo and I hold courses and events in classrooms, online and in museums. We are interested in in depth teaching, where people are empowered to comprehend their creative capacities, become aware of the lineage of artists and the rich tradition they belong to, become technically skillful and conscious of the meaningful visual language that art is, and their own contribution to the world through their creativity and choices. 

This is our website: bodilandpaulo.squarespace.com

C

Christina Violeta Thrane Storsve

Christina StorsveChristina Violeta Thrane Storsve har i samarbeid med Unni Hjellnes, adopsjonskonsulent hos Adopsjonsforum, utviklet kursinnholdet og holdt alle Adopsjonsforums spanskkurs i Oslo. Christina Violeta ble adoptert fra Guatemala i 1979 da hun var 1 år. Hun har jobbet med adopsjon på ulike måter siden hun var 17 år og startet med å holde foredrag om det å være adoptert. Hun har sittet i Adopsjonsforums landsstyre i 10 år og vært kursleder for adopsjonsforberedende kurs i regi av Bufdir fra 2006 til 2012. Når hun ikke jobber med adopsjon, jobber hun som audiovisuell oversetter og tolk.

E

Ebba Ossiannilsson

Ebba OssiannilssonEbba Ossiannilsson er NooAs partner i Sverige. Hun har arbetat med elärande i snart 15 år på Lunds universitet med pedagogisk och strategisk utveckling av elärande, oer (öppna lärresurser) MOOC (Massive Open Online Courses), sociala medier, innovativt lärande och öppen utbildning. Hun är också fristående konsult och ofta anlitad i  olika projekt, seminarier och konferenser lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

E-post: Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se

Edgar Valdmanis

Edgar ValdmanisEdgar Valdmanis er trener i Training Norge AS, som leverer trening i Salg, Service og Ledelse. Han har nærmere 30 års bakgrunn fra salg og markedsføring i en lang rekke bransjer. Valdmanis har en MBA-grad fra Edinburgh Business School/Heriot-Watt University. I Campus NooA er han produsent og lærer for VideoMarkedsSkolen sammen med Katrine Gjærum.

F

Fred Johansen

Fred Johansen, Gjøvik University College, member of Campus NooA's quality boardFred Johansen er førstelektor ved Høgskolen i Gjøvik og medlem av NooAs kvalitetsråd.

G

Gunn Mjølstad

Gunn MjølstadGunn Mjølstad ble kåret til Årets nettstudent i 2011 av Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning fordi hun skilte seg ut med særdeles gode karakterer, solid gjennomføring og aktiv deltakelse i nettstudentmiljøet. Hun begynte på et treårig Bachelorstudium ved BI Nettstudier etter å ha arbeidet i en industribedrift siden hun gikk ut av videregående skole i 1993.

BI Nettstudier skriver på sine nettsider at de er: ”dypt imponert over hva Gunn har klart å oppnå gjennom egen motivasjon, initiativ til samarbeid med andre og god bruk av itslearning. Hun viser at man kan få et stort læringsutbytte som nettstudent uten tidligere erfaring med studier eller nettbasert læring”.

H

Hanna Josie Nordgård

Hanna Josie NordgårdHanna Josie Nordgård er naturfaglektor med fordypning i kjemi og digital kompetanse.

Hermund André Torkildsen

Hermund Andre TorkildsenHermund André Torkildsen har en doktorgrad i matematikk (abstrakt algebra) fra NTNU. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har blant annet undervist lærerstudenter, lærere, ingeniørstudenter og matematikkstudenter i matematikk. Han har undervist studenter ved blant annet Høgskolen i Gjøvik, NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

I

Inger Elisabeth Solem

Inger Elisabeth SolemInger Elisabeth Solem har lærerutdannelse fra Universitetet i Oslo, med studier i filologiske og samfunnsvitenskaplige fag. Hun har mange års virke bak seg som lærer, bl.a i språkfag, samfunnsfag, og salg og service-relaterte fag. Inger Elisabeth Solem er også gründer, og jobber til daglig med salg og service gjennom egenetablerte virksomheter i Oslo.

Inger Marie Ellingsen

Inger Marie EllingsenInger Marie Ellingsen er dalig leder av Styre og Ledelse AS der hun har ansvaret for den totale driften i tillegg til å være foreleser og rådgiver. Hun er utdannet cand. mag. fra Universitet i Oslo, har en master i management fra BI, samt ettårig pedagogisk utdanning. Hun har også omfattende leder- og arbeidserfaring fra Telenor og media.

J

Jan Olav Haugen

Jan Olav HaugenJan Olav Haugen underviser i historie og samfunnsfag, og han har vært nettlærer helt siden nettstudier ble introdusert i Norge. Til daglig er han rådgiver ved Organisasjons- og personalavdelingen i Skedsmo kommune, Lillestrøm.

Han er cand.polit. med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i historie og sosiologi, grunnfag i psykologi. Haugen har tilleggsutdanning innenfor løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og motiverende samtale (MI). Erfaringen hans er innen ulike deler av personalsiden - rekruttering, HMS, organisasjonsutvikling, opplæring og ledelse. Han har også utdanning og praksis både som offiser og som hjelpepleier.

Her kan du lese intervjuet: Entusiastisk nettlærer med Historie.

Jeremy Roe

Jeremy RoeJeremy Roe is an expert in the painting of Diego Velázquez and the culture of seventeenth-century Spain. He is Honorary Research Fellow at the University of Nottingham and is currently based in Spain, where he is pursuing further research as well as teaching seminars at the Universitat de Barcelona. Amongst other recent publications he has completed a translation of the Adiciones a algunas imágines written by Velázquez’s teacher Francisco Pacheco. It will be published by St. Joseph’s University Press.

Jørn Bue Olsen

Jørn Bue OlsenJørn Bue Olsen er rådgiver i ledelse, styrearbeid, prosjekt og etikk. Han er siv.ing. fra NTH og har doktorgrad i ledelse og etikk fra Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Olsen har hatt en rekke forskjellige konsulentoppdrag i store og små bedrifter; offentlige (kommuner, statseide bedrifter) som private. Han har hatt både fagstillinger med eget fagansvar og administrative stillinger ved Handelshøyskolen BI, NHHK oa. I de senere år ekstern sensor ved NHH (etikk), NTNU (ledelse/organisasjon) og HiO (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar).

K

Kaisa Hafredal

Kaisa HafredalKaisa Hafredal kursforfatter og lærer på Helhetlig helse. Hun er utdannet kostholdsveileder ved Tunsberg medisinske skole og har en master i NLP coaching. I tillegg til en rekke ulike kurs innen kosthold/ernæring, yoga, mindfulness og meditasjon. Hun har etablert firmaet Balanse i hverdagen som tilbyr kostholdscoaching og felles aktivitetsturer i tillegg til helsebloggen www.balanseihverdagen.no. Kaisa er turleder i DNT Turistforeningen og Jomfrureiser. Hun er lidenskapelig opptatt av helse, ernæring og hvordan mat, aktiviteter og tanker påvirker oss!

Les mer på www.balanseihverdagen.no

Katrine Gjærum

Katrine Gjærum

Katrine Gjærum er videofotograf og arbeider med video og markedsføring på Campus NooA. Hun er utvikler og lærer på VideoMarkedsskolen. Katrine har utdannelse innen digitale medier, IKT og markedsføring, og har solid kompetanse med å lage videoer for ulike virksomheter. Hun veileder også virksomhetene med profilering, publisering og spredning av videoer på sosiale medier og nettsider.

Kjetil Hasselgård

Kjetil HasselgårdKjetil Hasselgård er en anerkjent fotograf, for tiden bosatt i Oslo. Han jobber mye med portrett og reklame, i tillegg til mote og reisefoto. Kjetil har også pedagogisk erfaring etter å ha jobbet som lærer innen foto på Norges Kreative Fagskole i tillegg til NKS Nettstudier.

Kristin Vigander

Kristin ViganderKristin Vigander har takket ja til å være interimleder for kommisjonen i etableringsfasen. Hun er utdannet arkitekt, og er også Cand mag. med fransk, IKT og realfag. Hun har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier, først som matematikklærer, senere som systemkoordinator og systemutvikler. Kristins hobbyer er botanikk og naturfotgrafi som du kan se på Kristins nettflora  og i dette intervjuet kan du lese om hennes synspunkter på kvalitet i nettstudier.

L

Lars Lundbakken

Lars LundbakkenLars Lundbakken arbeider for Norsk Turistutvikling AS (NTU). Han er utdannet økonom og har jobbet som bedriftsrådgiver i flere tiår, i tillegg til at han driver egen reiselivsbedrift.

Lars Rudolf Stadil

Lars Rudolf Stadil

Lars Rudolf Stadil er dansk forfatter med doktorgrad i filosofi. Han er en av grunnleggerne bak www.forfatterskole.dk og medlem av NooAs Advisory Board.

Leif Harboe

Leif Harboe

Leif Harboe er norsklærer på Bryne videregående skole. Han har også lang erfaring som nettlærer i norsk for videregående skole. Bloggen hans heter Norsklærer med digitalt grensesnitt, og han har også skrevet bøker om digitale verktøy for både lærere og elever.

Lisa Strømme

Lisa StrømmeDespite the Norwegian surname, Lisa Strømme is a British writer and creativity coach. She is the only Kaizen-Muse certified creativity coach and Muse Group facilitator in Scandinavia.

Liv Arnesen

Liv Arnesen

Liv Arnesen er norsk lærer, utforsker og medlem av NooAs "International advisory board".

M

Maria João Spilker

Maria João Spilker is Campus NooA's partner in Portugal

Maria João Spilker er NooAs partner i Portugal. Hun har utdannelse innen Business Management fra tyskland, og hun har i mange år arbeidet med IKT opplæring og e-læring for tyske, portugisiske og brasilianske virksomheter.

E-post: MJSpilker@gmail.com

Marie Louise Kold

Marie Louise Kold

Marie Louise Kold er en dansk kunstner som bor i Sverige. Hun er medlem av NooAs internasjonale Advisory Board.

Morten Flate Paulsen

Morten Flate Paulsen is CEO of Campus NooA

Morten Flate Paulsen er professor i nettbasert utdanning og daglig leder i Campus NooA. Han var president (2010-2013) i EDEN - European Distance and E-learning Network, har arbeidet for Universidade Aberta i Portugal og ble utnevnt til Adjunct Professor ved Athabasca University i Canada. Han har en doktorgrad i voksenpedagogikk fra Pennsylvania State University.

E-post: mfp@NooA.no

N

Nina Zoë

Nina ZoëNina Zoë er skrivecoach og lærer ved www.storymaker-triangle.no. Hun har også undervist i kreativ skriving i New York og ved flere folkeuniversiteter i Norge.

Ø

Øistein Gjøvik

Øystein GjøvikØistein Gjøvik er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har lang erfaring som nettlærer i matematikk fra NKI Nettstudier og skriver bloggen Matematikklærer'n.

P

Pedro Fernández

Pedro Fernández

Pedro Fernández er NooAs partner i Spania. Han har undervist i tysk som fremmedspråk i Spania og utviklet forskjellige e-læringskurs - fra lærerkurs med samlinger til helt nettbaserte språkkurs.

E-post: pfmichels@gmail.com

Per Henriksen

Per HenriksenPer Henriksen har jobbet som journalist i fire tiår, og reiselivsjournalist i nærmere 20 år. Han har hatt mange roller innen journalistikken, blant annet som fotojournalist i avis, ukepresse, fagpresse, bedriftsaviser, informasjonsaviser og Internett-publikasjoner. Han har også sittet på den andre siden av bordet, det vil si vært redaktør i flere fagpresseblader, bedriftsaviser og informasjonsaviser. I dag driver han blant annet nettstedene Reiseliv.no, GoAfrica-GoAsia og Reisejournalist.no.

Per Olav Apalnes

Per Olav Apalnes

Per Olav Apalnes (http://www.cogito.as/partnere/per-olav-apalnes) er autorisert for å bruke Jungiansk Type Index (JTI) og Teamkompasset og har gjennomført over 1200 slike analyser siden 2003.

Han har jobbet over 20 år som prosjektleder i både store og små prosjekter innen offentlig og privat sektor. Han har også utviklet kurs og vært foredragsholder for NITOs prosjektlederkurs, der han bl.a. benytter JTI som verktøy til å få selvinnsikt og forståelse for betydningen av mangfold i prosjekter.

R

Ragnhild Bach

Ragnhild BachRagnhild Bach er universitetslektor ved Naturfagsenteret – nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Hun har erfaring som naturfaglærer på videregående skole. I tillegg er hun prosjektdeltager i naturfag.no, et nettsted for lærere med læringsressurser og ideer til undervisning i naturfag.

Ramesh C. Sharma

Ramesh C. SharmaRamesh C. Sharma er Regional Director at IGNOU, Goa, India og medlem av NooAs kvalitetsråd.

S

Stig Berthelsen

Stig BerthelsenStig Berthelsen har utdanning fra Norges Idrettshøyskole og medisinstudiet i Oslo. Han har erfaring som lærer i både helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær og ved fagskole med helseadministrasjon. Har bred erfaring med trening av barn og unge og også med jobb på barneavdeling og utredningsseksjon for unge

T

Teresa Martini

Teresa MartiniTeresa Martini is working as a Media Coach, Communication Consultant and freelance reporter. She is also a member of NooA's Advisory Board.

Terry Anderson

Terry AndersonTerry Anderson er professor i fjernundervisning ved Athabasca University i Canada og leder av NooAs internasjonale Advisory Board.

Torhild Jørgensen Solbakken

Torhild Jørgensen SolbakkenTorhild Jørgensen Solbakken er ansatt i Norsk Turistutvikling AS (www.ntu-as.no), har 25 års erfaring innen rådgivning i reiselivet, og utdanning innen reiseliv, markedsføring og pedagogikk. Hun har utarbeidet kurs og veiledningsmateriell til reiselivsnæringen og holdt kurs og foredrag.  Har et engasjement for bærekraftig reiselivsutvikling, markedstilpasset produktutvikling, drift og vertskapsrolle og utvikling av reiselivsprodukter med vekt på de mer ”myke verdier”. Her er universell utforming en naturlig del av både bærekraftig utvikling og de mer ”myke verdier”.

Torstein Rekkedal

Professor Torstein Rekkedal is chairing Caompus NooA's quality boardProfessor Torstein Rekkedal is chairing NooA’s quality board. He was awarded Roll of Honour of the EADL in 2000 and received the ICDE Prize for life long contribution to the field of distance education in 2001. In 2003 he was conferred honorary doctor of the British Open University, and in 2008 he was granted the title Senior Fellow of EDEN.

Torunn Garder

Torunn GarderTorunn Garder har mange års erfaring som nettlærer hos NKI Nettstudier, bl.a. i fagene Løyvekurs (person- og godstransport), Logistikkskolen (lager og terminaldrift), Systematisk HMS arbeid, Lær å lære, Sikkerhet, Personlig utvikling, Bransjeteknikk og  Ledelse og økonomisk styring.

Hun har vært kursholder og foredragsholder i flere fag, jobbet med kvalitetssikring og internkontroll for flere bedrifter samt skrevet håndbøker for transportbransjen.

Hun har studert ved Norges Idrettshøgskole (friluftsliv), har mer enn mer enn 20 års praktisk erfaring i transportbransjen, også som selvstendig næringsdrivende og er også Life Success Consultant – utdannet i USA.

W

William Diehl

William DiehlWilliam Diehl er Instructor ved Pennsylvania State University og medlem av NooAs kvalitetsråd.