Korte kursbeskrivelser


Kurskatalogen inneholder korte beskrivelser av alle våre nettkurs. Klikk på bildene for detaljerte kursbeskrivelser.

Start kurset når det passer deg. Meld deg på og få tilgang til kurset i 180 eller 365 dager.

Velg mellom Gode tilbud, Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen, og videregående skole.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

K

Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter

PriskalkulasjonKunnskap om kalkulasjon og prissetting er grunnleggende og avgjørende for lønnsomhet og overlevelse for enhver bedrift. Kurset Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter gir kunnskap om hvordan du kan beregne priser på et opphold eller arrangementer, slik at du oppnår lønnsomhet og tjener penger på det du tilbyr. Nettkurset egner seg for eiere, drivere og andre med økonomiansvar ved små og mellomstore reiselivsbedrifter.


Kjemi 2

Kjemi 2Kjemi 2 er for deg som vil bli lege, tannlege eller veterinær. Det gir 0,5 realfagspoeng. Kjemi 2 tilhører læreplan i kjemi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KJE1-01). Det tar for seg hovedområdene: Forskning, Analyse, Organisk kjemi, Redoksreaksjoner og materialer. Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner.


Kommunikasjon og kultur 1

Kommunikasjon og kultur 1Kommunikasjon og kultur 1 (SPR3014) er beslektet med norsk, samfunnsfag og mediekunnskap. Faget tar utgangspunkt i dagens virkelighet der Norge er et flerkulturelt samfunn med kulturelle strømninger fra hele verden. Det tar for seg sammenhenger mellom kulturer, normer og identiteter og fokuserer på følgende tre hovedområder: Kultur- og kommunikasjonsteori, Tekst og Kommunikasjon.


Kommunikasjon og kultur 2

Kommunikasjon og kultur 2Kommunikasjon og kultur 2 (SPR3015) bygger på kommunikasjon og kultur 1 og er nettkurset for deg som vil fordype deg i hovedområdene Kultur- og kommunikasjonsteori og Tekst. Faget tar for seg teorier om tekst, kultur og samspill i sammensatte tekster. Det fokuserer på fortellerteori, litteratur og samfunn. Det behandler også tradisjon, modernitet, postmodernitet, teksttolkning og tekstproduksjon.


Kommunikasjon og kultur 3

 Kommunikasjon og kultur 3Kommunikasjon og kultur 3 (SPR3017) bygger på kommunikasjon og kultur 1 og er nettkurset for deg som vil fordype deg i hovedområdene Kultur- og kommunikasjonsteori og Kommunikasjon. Mens kommunikasjon og kultur 2 er mer tekstorientert, går dette nettkurset dypere i ulike former for kommunikasjon og hvordan kulturelle faktorer påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer. Faget fokuserer på nasjonale og globale perspektiver, kulturell identitet og kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn. Det tar for seg medier, ulike analysemodeller, språk og samtaleanalyse.


Kommunikasjon og samhandling (BUA)

Kommunikasjon og samhandlingKommunikasjon og samhandling (BUA) gir deg kunnskap innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget i fagområdet kommunikasjon og samhandling. Det gir kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen.


Kommunikasjon og samhandling (HEA)

HEA - Kommunikasjon og samhandlingKommunikasjon og samhandling (HEA) er et av fagene i Helsefagarbeider. Det handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du skal kunne ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.


Kommunikasjon og service

Kommunikasjon og serviceKommunikasjon og service er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Kurset handler om samspillet mellom kunde og selger. Faget skal gi kunnskap og forståelse om ulike aspekter i dette samspillet. Det handler blant annet om språk, identitet, kultur og verdigrunnlag og slike faktorers betydning for samhandlingen. I faget er det teorier om kommunikasjon og samspill, etikk, kundebehandling og behovsteori og analyse av forbrukeratferd innen rammen av dette faget.