Korte kursbeskrivelser


Kurskatalogen inneholder korte beskrivelser av alle våre nettkurs. Klikk på bildene for detaljerte kursbeskrivelser.

Start kurset når det passer deg. Meld deg på og få tilgang til kurset i 180 eller 365 dager.

Velg mellom Gode tilbud, Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen, og videregående skole.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

B

Base Camp

Base Camp er en felles møteplass for alle på reiselivsskolen.


Binary Options Trading Course

Binary options trading courseBinary options are a relatively new asset class with many opportunities and unfortunately traps for the unaware. When trading binary options, you attempt to make a profit by predicting if the price of a currency pair will increase or decrease from its current price over a certain period of time. The GCMS Binary Options Trading Course provides the knowledge and skills you need to succeed.


Biologi 1

Biologi 1Biologi 1 er for deg som skal studere medisin eller odontologi, synes biologi er interessant eller trenger realfagspoeng. Det gir 0,5 realfagspoeng. Biologi 1 tilhører læreplan i biologi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (BIO1-01). Dette nettkurset tar for seg alle hovedområdene: Den unge biologen, Cellebiologi, Fysiologien til mennesket, Funksjon og tilpassing og Biologisk mangfold.


Byggeteknikk med materialkunnskap

ByggeteknikkByggeteknikk med materialkunnskap inngår i Byggdrifterfaget. Kurset handler om ulike bygningskonstruksjoner, krav til materialer og planløsninger på viktige byggedetaljer. I Plan og bygningsloven (PBL), med tilhørende forskrifter, stilles det strenge krav til saksbehandling, både hos sentrale myndigheter og i de kommunale instansene. Lover og forskrifter knyttet til byggesaker er derfor en viktig del av dette kurset. Kurset tar for seg PBL og de viktigste forskriftene, TEK10 og SAK10 slik at du blir kjent med lovens og forskriftenes intensjon og hvem som er de ansvarlige myndigheter i byggeprosessen.