Korte kursbeskrivelser


Kurskatalogen inneholder korte beskrivelser av alle våre nettkurs. Klikk på bildene for detaljerte kursbeskrivelser.

Start kurset når det passer deg. Meld deg på og få tilgang til kurset i 180 eller 365 dager.

Velg mellom Gode tilbud, Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen, og videregående skole.

5. Helseskolen

Helhetlig helse

Helhetlig helseHelhetlig helse handler om helse, ernæring og livsstil. Kurset gir en innføring i ernæring, matkvalitet og hvordan mat påvirker kroppen vår. Det fokuserer på en sunn livsstil med aktivitet, hvile og stresshåndtering. Kurset gir en innføring i enkle mindfulnessøvelser og stimulerer din mentale innstilling for å gjennomføre endringer. Kurset bidrar til å øke din bevissthet om å iverksette gode tiltak for din helse.

Kurset hjelper deg å skape en livsstil der balanse mellom kosthold, aktivitet og hvile gir et godt grunnlag for god helse i hverdagen.


Helsefremmende arbeid (HEA)

Helsefremmende arbeidHelsefremmende arbeid (HEA) er et av fagene i Helsefagarbeider. Det skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider. Det handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Videre handler det om å yte profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.


Helseklubben

Helseklubben er navnet på møteplassen for deltakerne på våre helsekurs.


Kommunikasjon og samhandling (HEA)

HEA - Kommunikasjon og samhandlingKommunikasjon og samhandling (HEA) er et av fagene i Helsefagarbeider. Det handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du skal kunne ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.


Medikamentregning

MedikamentregningAlltid alt rett i medikamentregning er en av forutsetningene for riktig medisinering. Gode læringsopplegg for opplæring og oppdatering av denne kunnskapen er derfor viktig.

Kurset "Medikamentregning" består av teori med interaktive oppgaver hvor du kan prøve ut dine kunnskaper underveis. I tillegg får du et kompendium og tilgang til en testbank.


Yrkesutøvelse (HEA)

YrkesutøvelseYrkesutøvelse (HEA) er et av fagene i Helsefagarbeider. Det skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en helsefagarbeider skal utøve yrket. Det handler om hvordan det helhetlige menneskesynet skal ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid er sentralt i arbeidet. Videre skal du kunne relevant regelverk og yrkesetikk. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper er også et sentralt emne. Du får også opplæring i ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse- omsorgs- og sosialtiltak.