Korte kursbeskrivelser


Kurskatalogen inneholder korte beskrivelser av alle våre nettkurs. Klikk på bildene for detaljerte kursbeskrivelser.

Start kurset når det passer deg. Meld deg på og få tilgang til kurset i 180 eller 365 dager.

Velg mellom Gode tilbud, Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen, og videregående skole.

4. Lederskolen

Binary Options Trading Course

Binary options trading courseBinary options are a relatively new asset class with many opportunities and unfortunately traps for the unaware. When trading binary options, you attempt to make a profit by predicting if the price of a currency pair will increase or decrease from its current price over a certain period of time. The GCMS Binary Options Trading Course provides the knowledge and skills you need to succeed.


Daglig leder og styret

Daglig leder og styretDaglig leder og styret tar for seg daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold- og frekvens, og det personlig erstatningsforholdet i et AS.


Eiere og aksjonærer

Eiere og aksjonærerI kurset Eiere og aksjonærer får du vite mer om aksjeeiers økonomiske ansvar, plikter, erstatningsforhold, lover og regler i et AS.


GCMS Trading Diploma

GCMS Trading DiplomaWe invite you to begin your capital markets education with the launch of the GCMS Trading Diploma Course. When trading Forex, you attempt to make a profit by predicting that the value of one currency will increase or decrease compared to another.


Grunnleggende prosjektledelse

ProsjektledelseGrunnleggende prosjektledelse gir en innføring i prosjektmetodikk, rammeverk og definisjoner. Det er basert på PMIs (Project Management Institute) internasjonale rammeverk i PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) som er verdens mest utbredte prosjektmetodikk og den eneste som kvalitetsrevideres hvert 4 år.


Grunnleggende styrearbeid

Grunnleggende styrearbeidMed dette korte og konsise kurset i Grunnleggende styrearbeid, får du grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet, og innnføring i den økonomiske risikoen, lover og regler.


How to start a business in Norway

StartupIn this Start-up course, you will learn how to start a business in Norway and get an opportunity to build a network with other international entrepreneurs.


Internasjonalisering av bedrifter

InternasjonaliseringKompetanseprogrammet for internasjonalisering av små og mellomstore kunnskapsbedrifter skal hjelpe deltakerbedrifter til å få kunnskap om internasjonalisering. Kurset har fokus på hva internasjonalisering innebærer, hva det krever og hvor det er hjelp å få.


Næringslivsetikk og samfunnsansvar

Næringslivsetikk og samfunnsansvarNæringslivsetikk og samfunnsansvar gir oversikt over og oppdatering av emner i næringslivsetikk og samfunnsansvar som man trenger for å håndtere dette i arbeidslivet. Utviklingen her har gått raskt mht holdninger generelt og i arbeidslivet spesielt. Parallelt har endringer i lovverk og retningslinjer skjedd: Som i regnskapsloven, krav til yrker for å beholde autorisasjon og retningslinjer i  skoleverket. I den nye rammeplanen for bachelorstudier i økonomi og administrasjon er dette gjort obligatorisk.

Profilanalyse og typeforståelse

Profilanalyse og typeforståelseKurset Profilanalyse og typeforståelse gir deg en grunnleggende innsikt i dine personlige preferanser, altså hva du liker å gjøre når du kan velge fritt.

Kurset fokuserer på deg som person. Du starter med å svare på et spørreskjema basert på Optimas Organisasjonspsykologenes godkjente JTI-analyse (Jungs Type Index). Det gir i praksis samme resultat som en MBTI-analyse (Myers Briggs Type Index).


Salg og servicekvalitet

Salg og servicekvalitetSalg og servicekvalitet er et studium for alle som arbeider med salg, kunder og kundepleie. Det går grundig gjennom 24 viktige ferdigheter for selgere og ledere som skal følge opp, støtte og coache selgere gjennom en utviklingsprosess. Studiet tar sikte på å øke servicekvaliteten og salget i deltakernes virksomheter ved å utvikle medarbeidernes kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon for å levere bedre arbeidsprestasjoner.


Styrearbeidstest

StyrearbeidstestMed Styrearbeidstest får du kunnskap om ditt kompetansenivå i styrearbeid. Her får du mange spørsmål fra våre nettkurs i styrearbeid, samt en rekke andre spørsmål i tillegg. Du kan teste deg selv, og se om du har behov for mer påfyll og læring om styrearbeid.


Styremøte, agenda og protokoll

Styremøte, agenda og protokollKurset Styremøte inneholder det du trenger å vite om gjennomføring av styremøte med agenda, protokoll, lover og formalia.