Korte kursbeskrivelser


Kurskatalogen inneholder korte beskrivelser av alle våre nettkurs. Klikk på bildene for detaljerte kursbeskrivelser.

Start kurset når det passer deg. Meld deg på og få tilgang til kurset i 180 eller 365 dager.

Velg mellom Gode tilbud, Reiselivsskolen, Forfatterskolen, Lederskolen, Helseskolen, Kunstskolen, og videregående skole.

2. Reiselivsskolen

Base Camp

Base Camp er en felles møteplass for alle på reiselivsskolen.


Etablering og drift

Etablering og driftEtablering og drift er et av kursene i Reiseliv Vg2. Det skal gi kunnskap og forståelse for organiseringen av reiselivet, bransjeorganisasjoner og andre organisasjoner som har betydning for reiselivet nasjonalt og lokalt.  Kunnskap og forståelse for trender og hvilken betydning trender kan ha for utvikling av nye tilbud innen reiseliv. Kunnskap og forståelse for budsjett og regnskap i reiselivsbedrifter. Kunnskap om regler som gjelder spesielt for reiselivsbransjen er også viktig, samt regler for personvern, markedsføring og forbrukerrettigheter. Kunnskap om etikk inngår også i dette faget.


Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter

PriskalkulasjonKunnskap om kalkulasjon og prissetting er grunnleggende og avgjørende for lønnsomhet og overlevelse for enhver bedrift. Kurset Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter gir kunnskap om hvordan du kan beregne priser på et opphold eller arrangementer, slik at du oppnår lønnsomhet og tjener penger på det du tilbyr. Nettkurset egner seg for eiere, drivere og andre med økonomiansvar ved små og mellomstore reiselivsbedrifter.


Reisefotograf

ReiselivsfotografKursets formål er å gi undervisning om fotografi og fotoets muligheter under reiser, enten det er ferie eller i yrkesmessig sammenheng. Reisefotograf egner seg både for nybegynnere og for studenter som kan noe om fotografi, men trenger oppfriskning og påfyll for å øke sine kunnskaper. Kurset skal også være en god fotostart for journalister som vil utvide med foto i utøvelsen av sin journalistiske virksomhet.


Reiselivsjournalist

ReiselivsjournalistReiselivsjournalist er kurset for deg som vil skrive om og formidle inntrykk fra små og store reiser. Det gir også gode råd om hvordan du kan tjene penger på dine artikler. For deg som en sjelden gang ønsker å skrive en reiseartikkel, er kurset en trygg innføring i journalistikk og idéskaping. Det er også godt egnet for deg som ønsker å være mer aktiv, drive med reiselivsjournalistikk på heltid eller deltid, eller kanskje med informasjon i en reiselivsbedrift.


Reiselivsvirksomhet i og ved verneområder

Reiseliv i verneområderHvis du har planer for reiselivssatsing i eller ved vernede områder, bør du ta kurset Reiselivsvirksomhet i og ved verneområder. Det skal gjøre deg i stand til å utarbeide en egen forretningsplan for en reiselivssatsing. Kurset skal gi deg kunnskap og inspirasjon til å utvikle gode reiselivsprodukter som både bruker mulighetene som vernede områder gir, men også tar hensyn til de rammebetingelsene som gjelder.


Salg og markedsføring

Salg og markedsføringSalg og markedsføring er et av kursene i Reiseliv Vg2. Det skal gi kunnskap og forståelse for forbrukere, salg, kjøpsatferd. Sentralt i dette er hva som motiver til kjøp av ulike reiselivsprodukter. Bruken og forståelsen av digitale verktøy i markedsføring og booking. Studiet skal også gi kunnskap og innsikt i lover og etikk innen markedsføring av reiselivsprodukter.


Universell utforming

Universell utformingUniversell utforming i reiselivs- og opplevelsesbedrifter handler om tilgjengelighet og gode opplevelser for «alle» i reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Kurset gir reiselivs- og opplevelsesbedrifter kompetanse til:

  • kvalitetsheving,
  • økt markedspotensial,
  • økt konkurransekraft,
  • bærekraftig utvikling,
  • å gi gode opplevelser til de fleste!

Vertskapsrollen

VertskapsrollenVertskapsrollen er et av kursene i Reiseliv Vg2. Det skal gi kunnskap og forståelse for organiseringen av reiselivet, bransjeorganisasjoner og andre organisasjoner som har betydning for reiselivet nasjonalt og lokalt.  Kunnskap og forståelse for trender og hvilken betydning trender kan ha for utvikling av nye tilbud innen reiseliv. Kunnskap og forståelse for budsjett og regnskap i reiselivsbedrifter. Kunnskap om regler som gjelder spesielt for reiselivsbransjen er også viktig, samt regler for personvern, markedsføring og forbrukerrettigheter. Kunnskap om etikk inngår også i dette faget.