Alastair Creelman

Alastair CreelmanAlastair Creelman er prosjektleder ved Linnaeus universitetet i Sverige og medlem av NooAs internasjonale kvalitetsråd. Han er spesielt interessert i sosiale medier og åpne læringsressurser og han er også styremedlem i the European Foundation for Quality in E-learning.

» Menneskene bak Campus NooA