Kommunikasjon og kultur 3

 Kommunikasjon og kultur 3Kommunikasjon og kultur 3 (SPR3017) bygger på kommunikasjon og kultur 1 og er nettkurset for deg som vil fordype deg i hovedområdene Kultur- og kommunikasjonsteori og Kommunikasjon. Mens kommunikasjon og kultur 2 er mer tekstorientert, går dette nettkurset dypere i ulike former for kommunikasjon og hvordan kulturelle faktorer påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer. Faget fokuserer på nasjonale og globale perspektiver, kulturell identitet og kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn. Det tar for seg medier, ulike analysemodeller, språk og samtaleanalyse.

» Korte kursbeskrivelser