Tysk 1

Tysk 1Tysk 1 tilhører Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01). Det tar for seg følgende hovedmål: Språklæring, Kommunikasjon og Språk, kultur og samfunn.

Tysk brukes som offisielt språk i Tyskland, Østerrike og Sveits og er det vanligste andre fremmedspråket i videregående skole. Tyskland har en sentral økonomisk, politisk og kulturell posisjon i Europa og grunnleggende kunskap i tysk kan derfor åpne mange dører.

» Korte kursbeskrivelser