Kjemi 2

Kjemi 2Kjemi 2 er for deg som vil bli lege, tannlege eller veterinær. Det gir 0,5 realfagspoeng. Kjemi 2 tilhører læreplan i kjemi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KJE1-01). Det tar for seg hovedområdene: Forskning, Analyse, Organisk kjemi, Redoksreaksjoner og materialer. Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner.

» Korte kursbeskrivelser