Fysikk 1

Fysikk 1Fysikk 1 er et krav for å komme inn på mange studier innen helse- og realfag. Det gir 0,5 realfagspoeng. Faget tar for seg både klassisk og moderne fysikk, hvordan vi kan beskrive naturen med matematikk, utføre eksperimenter og bruke fysiske prinsipper i moderne teknologi.

» Korte kursbeskrivelser