Samfunnsfaglig engelsk

Samfunnsfaglig engelsk er faget for deg som vil lære om samfunnet i USA og Storbritannia. Faget fokuserer på historie, politikk, samfunn, økonomi, media, litteratur og film i USA og Storbritannia. Det tilhører læreplan i engelsk – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01) og tar for seg hovedområdene Språk og språklæring, Kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur.

» Korte kursbeskrivelser