Universell utforming

Universell utformingUniversell utforming i reiselivs- og opplevelsesbedrifter handler om tilgjengelighet og gode opplevelser for «alle» i reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Kurset gir reiselivs- og opplevelsesbedrifter kompetanse til:

  • kvalitetsheving,
  • økt markedspotensial,
  • økt konkurransekraft,
  • bærekraftig utvikling,
  • å gi gode opplevelser til de fleste!

» Korte kursbeskrivelser