Ventilasjon og elektriske anlegg

VentilasjonVentilasjon og elektriske anlegg inngår i Byggdrifterfaget. Kurset gir et innblikk i prinsippene som ligger til grunn for ulike ventilasjonssystemer og hvordan de bør driftes og vedlikeholdes. Det gir også en innføring i elektrisitet og elektriske anlegg, samt tips og råd  om hvordan du oppdager og forebygger feil ved anlegget. Du vil også bli kjent med aktuelle lover og forskrifter som stiller krav til den som skal arbeide på elektriske anlegg.

» Korte kursbeskrivelser