Internkontroll og kommunikasjon

InternkontrollInternkontroll og kommunikasjon inngår i Byggdrifterfaget. Kurset handler blant annet om helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Du blir kjent med aktuelle lover og forskrifter, samt hvilke tilsynsmyndigheter og etater som har ansvar i ulike saker. Avfallsbehandling gjennomgås  som et eget tema i kurset. Det tar også for seg skriftlig kommunikasjon, med hovedvekt på rapporter og notater som er relevante for byggdriftere.

» Korte kursbeskrivelser