Daglig leder og styret

Daglig leder og styretDaglig leder og styret tar for seg daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold- og frekvens, og det personlig erstatningsforholdet i et AS.

» Korte kursbeskrivelser