Katrine Gjærum

Katrine Gjærum

Katrine Gjærum er videofotograf og arbeider med video og markedsføring på Campus NooA. Hun er utvikler og lærer på VideoMarkedsskolen. Katrine har utdannelse innen digitale medier, IKT og markedsføring, og har solid kompetanse med å lage videoer for ulike virksomheter. Hun veileder også virksomhetene med profilering, publisering og spredning av videoer på sosiale medier og nettsider.

» Menneskene bak Campus NooA