Grunnleggende prosjektledelse

ProsjektledelseGrunnleggende prosjektledelse gir en innføring i prosjektmetodikk, rammeverk og definisjoner. Det er basert på PMIs (Project Management Institute) internasjonale rammeverk i PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) som er verdens mest utbredte prosjektmetodikk og den eneste som kvalitetsrevideres hvert 4 år.

» Korte kursbeskrivelser