Kommunikasjon og samhandling (HEA)

HEA - Kommunikasjon og samhandlingKommunikasjon og samhandling (HEA) er et av fagene i Helsefagarbeider. Det handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du skal kunne ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.

» Korte kursbeskrivelser