Helsefremmende arbeid (HEA)

Helsefremmende arbeidHelsefremmende arbeid (HEA) er et av fagene i Helsefagarbeider. Det skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider. Det handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Videre handler det om å yte profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.

» Korte kursbeskrivelser