Kommunikasjon og samhandling (BUA)

Kommunikasjon og samhandlingKommunikasjon og samhandling (BUA) gir deg kunnskap innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget i fagområdet kommunikasjon og samhandling. Det gir kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen.

» Korte kursbeskrivelser