Drift og oppfølging

Drift og oppfølgingDrift og oppfølging er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Kurset dreier seg om sentrale administrative arbeidsprosesser. Programfaget handler om å følge opp virksomheters ressursbruk, og vurdere og sikre kvalitet på arbeidsprosesser. Ivaretakelse av menneskelige, økonomiske og miljømessige verdier gjennom ulike sikkerhetstiltak, beredskap og helse, miljø og sikkerhet er viktige temaer. Programfaget dekker også logistikkfunksjonen i en virksomhet. I faget inngår regelverk som setter rammer for virksomheters drift.

» Korte kursbeskrivelser