Kommunikasjon og service

Kommunikasjon og serviceKommunikasjon og service er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Kurset handler om samspillet mellom kunde og selger. Faget skal gi kunnskap og forståelse om ulike aspekter i dette samspillet. Det handler blant annet om språk, identitet, kultur og verdigrunnlag og slike faktorers betydning for samhandlingen. I faget er det teorier om kommunikasjon og samspill, etikk, kundebehandling og behovsteori og analyse av forbrukeratferd innen rammen av dette faget.

» Korte kursbeskrivelser