Engelsk Vg1

EngelskEngelsk gir deg kunnskap innen engelsk på videregående skole og inngår i generell studiekompetanse. Kurset er basert på læreplanen i engelsk, og tar for seg språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

» Korte kursbeskrivelser