Kommunikasjon og kultur 1

Kommunikasjon og kultur 1Kommunikasjon og kultur 1 (SPR3014) er beslektet med norsk, samfunnsfag og mediekunnskap. Faget tar utgangspunkt i dagens virkelighet der Norge er et flerkulturelt samfunn med kulturelle strømninger fra hele verden. Det tar for seg sammenhenger mellom kulturer, normer og identiteter og fokuserer på følgende tre hovedområder: Kultur- og kommunikasjonsteori, Tekst og Kommunikasjon.

» Korte kursbeskrivelser