Kommunikasjon og kultur 2

Kommunikasjon og kultur 2Kommunikasjon og kultur 2 (SPR3015) bygger på kommunikasjon og kultur 1 og er nettkurset for deg som vil fordype deg i hovedområdene Kultur- og kommunikasjonsteori og Tekst. Faget tar for seg teorier om tekst, kultur og samspill i sammensatte tekster. Det fokuserer på fortellerteori, litteratur og samfunn. Det behandler også tradisjon, modernitet, postmodernitet, teksttolkning og tekstproduksjon.

» Korte kursbeskrivelser