The Mall

The MallThe Mall gir deg tilgang til smakebiter på mange av NooAs kurs og tjenester. Der kan du møte ansatte, lærere, studenter og nysgjerrige og teste ut hvordan det er å være NooA student.

Du kan for eksempel se på noe av kursinnholdet, lage din egen profil, utforske våre blogger, sende meldinger, gjøre oppgaver og ta del i forumaktiviteter. Dersom du gjør og består alle aktivitetene, vil du få tilgang til ditt eget kursbevis.

NooAs nyhetsbrev distribueres som e-post til alle medlemmene i the Mall.

» Korte kursbeskrivelser