Du finner beskrivelsene av de tre fagene i kurspakken på http://www.nooa.no/reiseliv-vg2/