Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Kontrakt og brukervilkår Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår for NooA’s e-læringskurs og læringsplattform
Brukervilkårene handler om hvordan NooA samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte NooA’s e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig
NooA er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS, som drifter og vedlikeholder portalen, er databehandler. NooA og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.


Alle brukervilkårene

Kontrakt og brukervilkår for NooAs nettkurs og læringsportal


Kontrakt med portalregler, nettvettregler og studiebestemmelser
Vår kontrakt beskriver både brukernes forpliktelser og studiebestemmelsene som gjelder for alle som melder seg på nettkurs og nettstudier ved Campus NooA.

Alle brukere av NooAs læringsportal forplikter seg til å følge NooAs portal- og nettvettregler. Reglene gjelder for ansatte, lærere, studenter, gjester og alle andre brukere av læringsportalen.

Brukere av NooAs læringsplattform godtar å motta nyhetsbrev fra skolen.

Regler for bruk av NooAs læringsportal
NooA aksepterer ikke utidig markedsføring, personangrep eller pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk innhold. Vi forbeholder oss retten til å slette upassende innhold og utestenge brukere som sprer slikt innhold via portalen.

Nettvettregler
Kommunikasjon er ikke lett, og nettbasert kommunikasjon blir ofte oppfattet annerledes av mottakeren enn det avsenderen hadde tenkt seg. Skriftlig kommunikasjon oppfattes som mer formell enn muntlig kommunikasjon. Nettet har begrensede muligheter til å formidle kroppsspråk, og misforståelser kan oppstå. Vi har derfor laget fire enkle nettvettregler for NooAs brukere:

Skriv en skikkelig personlig presentasjon i profilen din: Alle brukerne på NooAs læringsportal har en personlig presentasjon for at de skal bli bedre kjent med hverandre. Vi oppfordrer alle til å legge ut et bilde og en personlig beskrivelse med informasjon om tidligere utdanning og yrkeserfaring, samt faglige og personlige interesser.

Skriv positive meldinger, det gir positive opplevelser: Det oppleves ofte som positivt om man bruker en personlig stil. Det er for eksempel fort gjort å innlede en e-post med: ”Hei NooA, hyggelig å høre fra deg igjen” og avslutte med: ”Lykke til med studiene”.

Vær varsom med å skrive meldinger når du er irritert eller stresset: Noen meldinger sendes i et opphisset øyeblikk. Ofte er det fornuftig å lese gjennom teksten en gang til før man sender slike meldinger, eller vente med å sende dem til neste dag.

Opptre høflig og unngå personkritikk: Husk at meldinger kan spres til mange mennesker og bli liggende lenge i portalen. Vis respekt for andres menneske- og livssyn, husk at NooAs studenter representerer mange aldersgrupper og kulturer.

Studiebestemmelser
Alle som melder seg på et NooA-kurs blir regnet som studenter og forplikter seg til å overholde følgende studiebestemmelser:

NooAs forpliktelser

NooA forplikter seg til å:

  • utarbeide kursinnhold som er i samsvar med kursbeskrivelsene. NooA kan oppdatere kursmateriellet i løpet av studentens tilgangstid
  • gi hver enkelt student veiledning og service i kurset
  • evaluere studentens besvarelser på alle innsendingsoppgavene som hører med til kurset

NooA skal ha konkurransedyktige markedspriser, og kursprisen kan justeres både opp og ned den første i hver måned. Studenten betaler den prisen som gjelder ved påmelding. Etter fullført kurs med godkjent resultat får studenten tilgang til et elektronisk kursbevis.

Studentens forpliktelser
Studenten har plikt til å betale kursavgiften ved påmelding. I tillegg må studenten selv skaffe til veie nødvendig utstyr og læremidler som ikke inngår i kursprisen. Studenten må også betale eventuelle utgifter til eksamen.

Studenten forplikter seg til å følge kursenes oppgitte krav til forkunnskaper.

Studenten har plikt til å rette seg etter de sist oppdaterte portal- og nettvettreglene på NooA.

Studenten må fullføre kurset før tilgangstiden utløper. Tilgangstiden oppgis i kursbeskrivelsen og begynner automatisk å løpe fra påmeldingstidspunktet. Studenten kan søke om å forlenge tilgangstiden til kurset. Mer informasjon finnes på www.nooa.no/course/forlenget-tilgangstid/

NooAs kursmateriell er beskyttet av åndsverkloven. Studenten har lov til å kopiere kursmateriellet til personlig bruk i studiene. Studenten har ikke lov til å ta kopier til andre.

I kontraktsperioden plikter studenten til enhver tid å registrere korrekt bostedsadresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer i sin studentprofil.

Studenter som er under 18 år, kan bare melde seg på kurs med samtykke fra foresatte.

Angrefrist
NooA følger angrerettloven i Norge og kursavgiften refunderes om du gir beskjed til post@nooa.no innen 14 dager fra påmelding. Angrefristen gjelder også for fullfinansierte studieplasser.

Tilbakeholdsrett og mislighold

Endelig kursbevis utstedes først når kursavgift og eventuelle eksamensavgifter er betalt i sin helhet.

Dersom den ene part misligholder sine kontraktsforpliktelser på vesentlige punkter, kan den annen part heve kontrakten.

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen eller ber NooA om å opprette en bruker for deg. Det skjer også når du oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursutviklere og lærere har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurs de er involvert i. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos NooA som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse for å oppfylle en avtale om kjøp av opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger

NooA sletter brukere når brukerne ber om å bli slettet.

Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte administrasjonen på post@nooa.no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

 _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.